Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari

Onsdag den 1 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 1 februari 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

  • Information från digitaliseringssamordnare omsorg
  • Information om IOP - Idéburet Offentlig Partnerskap
  • Information om kommunens medlemskap i SERN - Sweden Emilia Romagna Network
  • Dialog om ledarskap i Orust kommun
  • Information om bedömningar av ansökningar om solceller
  •  

Sammanträdet uppdaterades