Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari

Onsdag den 11 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 11 januari 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej.

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

 • Information om pågående fastighetsprojekt
 • Beslut om samråd för Översiktsplan 2040
 • Finansrapport december 2022
 • Godkännande av årsplan 2023 för planering och uppföljning av kommunens ekonomi, verksamheter och mål
 • Information om budgetförutsättningar 2024-2026
 • Besvarande av motion om solceller på kommunens fastigheter
 • Svar avseende motion om schemaläggning
 • Fastställande av löneökningsbehov gällande löneöversyn 2023
 • Revidering av avtal om samverkan med Tjörns kommun avseende bland annat tillsyn och handläggning av verksamheter med alkohol- och tobakstillstånd
 • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information