Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i maj

Onsdag den 10 maj sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 10 maj 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

  • Information från Stiftelsen Orustbostäder
  • Dialog kring trafiksituationen vid Lövås
  • Information om trafikplan och hotellbyggnation i Tuvesvik