Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i mars

Onsdag den 8 mars sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 8 mars 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

  • Information om pågående fastighetsprojekt
  • Information om blå näringar
  • Information från arbetsmarknadsenheten

Sammanträdet uppdaterades