Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i oktober

Onsdag den 4 oktober sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 4 oktober 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

  • Information om SKIFO, samordnare mellan omsorg och lärande
  • Dialog kring principer om hur vi arbetar med turistutveckling och planer
  • Dialog om prövning av begäran om planbesked för Röra-Äng 2:3
  • Information om gestaltningsprogram för Svanesund
  • Information om renhållningsföreskrifter och taxa

Sammanträdet uppdaterades