Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i september

Onsdag den 13 september sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 13 september 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

 • Information om pågående fastighetsprojekt
 • Information om delårsrapport augusti 2023 för Orust kommun
 • Information om delårsrapport augusti 2023 för sektor ledning och verksamhetsstöd
 • Finansrapport augusti 2023
 • Revidering av riktlinjerna mot korruption och andra oegentligheter
 • Revidering av riktlinjer för investeringar
 • Beslut om parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Orust kommun
 • Svar på motion om utträde ur Mayors for Peace, fördjupad utredning i enlighet med minoritetsåterremiss
 • Beslut om utbetalning av partistöd
 • Beslut om ny förbundsordning för Samordningsförbundet Väst
 • Finansiering av nystartsrådgivning
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information