Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder inte i september

Sammanträdet onsdag den 6 september för kommunstyrelsens arbetsutskott är inställt

Sammanträdet uppdaterades