Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i februari

Torsdag den 16 februari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 februari 2023
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning
2. Sammanträdesteknik och jäv
3. Information om miljöstrategiskt arbete och pågående miljö- och naturvårdsprojekt
4. Uppföljning och miljöenhetens detaljerade verksamhetsberättelse 2022
5. Förvaltningens information
6. Anmälan av inkomna skrivelser och beslut
7. Anmälan av delegeringsbeslut
8. Prövning av strandskyddsdispens – bostadshus samt garage Hällevik 3:40
9. Prövning av anmälan om ny installation av eldstad samt rökkanal för på fastigheten Svanesund 2:95
10. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Stala-Kärra 1:20
11. Prövning av ansökan om bygglov för fasadändring (solceller) på fastigheten Svanesund 2:71
12. Prövning av ansökan om bygglov för fasadändring (solceller) på fastigheten Nösund 1:210
13. Prövning av bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad/gäststuga, marklov samt mur på fastigheten Brattås 1:21 samt 1:22
14. Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Öberg 1:14
15. Prövning av bygglov för tillbyggnad av industri/verksamhetslokal på fastigheten Röra-Lunden 1:43
16. Prövning av bygglov för fasadändring på fastigheten Nösund 1:191
17. Prövning av bygglov för tillbyggnad av bostadshus på fastigheten Morlanda-Slätthult 2:51
18. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR).
19. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR).
20. Prövning av ansökan om nybyggnad av fritidshus på fastigheten Malön 1:140
21. Prövning av ansökan om tillbyggnad av flerbostadshus på fastigheten Huseby 1:95
22. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Härmanö 2:118
23. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR).