Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i januari

Torsdag den 19 januari sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 19 januari 2023
Klockan 08:20
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Prövning av justerad delegeringsordning för miljö- och byggnadsnämnden
 • Information om skillnaden mellan myndighets- och verksamhetsnämnd
 • Information om sammanträdesteknik och jäv
 • Förvaltningens information
 • Anmälan om inkomna skrivelser/beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut Nr 1651-1834 och MBN del/2023 Nr
 • Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Prövning av strandskyddsdispens brygga och byggnad, Höggeröd 1:54
 • Prövning av ansökan om strandskyddsdispens för solcellsanläggning, Flatö 2:58
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Hälla 2:1
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus och tre komplementbyggnader på fastigheten Nösund 1:39
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus och garage på fastigheten Nösund 1:40
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av flerbostadshus samt komplementbyggnader på fastigheten Varekil 1:52
 • Prövning av ansökan om bygglov för fasadändring (solceller) på fastigheten Nösund 1:210
 • Prövning av ansökan om tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Glimsås 1:91
 • Ärende 17 gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Prövning av bygglov för uppförande av återvinningsstation på fastigheten Huseby 1:50
 • Ärende 19 gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Ärende 20 gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)
 • Ärende 21 gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)