Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i juli

Torsdag den 6 juli sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 6 juli 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Inga ärenden vid detta sammanträde är öpna för allmänheten

Ärendelista

 • Fastställande av dagordning
 • Prövning av strandskyddsdispens- plantering, djurhållning, Tången 1:3
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för enbostadshus och garage med gästlägenhet, Nösund 1:176 (skifte 19)
 • Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus samt komplementbyggnad, Töllås 1:179
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad samt fasadändring av fritidshus på fastigheten Käringön 1:159
 • Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Ängön 1:84
 • Prövning av ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten Käringön 1:210
 • Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten Tofta 2:1
 • Prövning av bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt garage på fastigheten Ström 1:216
 • Förvaltningens information
 • Anmälan av inkomna skrivelser och beslut
 • Anmälan av delegeringsbeslut

Sammanträdet uppdaterades