Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i mars

Torsdag den 16 mars sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 mars 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis öppet

Ärendelista

 1. Fastställande av dagordning, MBN/2023:1
 2. Räddningstjänstens information, MBN/2023:2
 3. Information om ekonomi och strategiarbete, MBN/2023:2
 4. Information från miljöenhetens prövningsgrupp, MBN/2023:2
 5. Förvaltningens information, MBN/2023:2
 6. Anmälan av inkomna skrivelser och beslut, MBN/2023:3
 7. Anmälan av delegeringsbeslut Nr 112-303, MBN/2023:4
 8. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Höggeröd 1:59, MBN/2023:152
 9. Prövning av bygglov för tillbyggnad av industri/lagerhall på fastigheten Röra-Lunden 1:43, MBN/2022:1648
 10. Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus på fastigheten Malön 1:55, MBN/2023:207
 11. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande och publiceras inte på webbplatsen med anledning av GDPR.
 12. Anmälan till kurser och konferenser, MBN/2023:332