Sammanträdet publicerades

Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder i november

Torsdag den 16 november sammanträder Miljö- och byggnadsnämnden. Mötet är delvis öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 16 november 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Delvis. Ärende 2, 11 och 12 är öppna för allmänheten.

Ärendelista

1. Fastställande av dagordning, MBN/2023:1
2. Information om mål och verksamhetsplan för sektor samhällsutveckling, MBN/2023:2
3. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR).
4. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med komplementbyggnad på fastigheten Nösund 1:40, MBN/2023:667
5. Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Morlanda-Bräcke 1:10, MBN/2023:1033
6. Prövning för om och tillbyggnad samt ändrad användning av ladugård till lägenhet på fastigheten Morlanda-Bua 2:32, MBN/2023:955
7. Prövning om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport inom fastigheten Kungsviken 1:166, MBN/2023:1117
8. Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av två sjöbodar på fastigheten Hällevik S:8, MBN/2023:1294
9. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR).
10. Ärendet gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR).
11. Revidering av riktlinjer för alkoholservering, MBN/2023:1369
12. Information från miljöenhetens projektgrupp, MBN/2023:2
13. Förvaltningens information, MBN/2023:2
14. Anmälan av inkomna skrivelser och beslut, MBN/2023:3
15. Anmälan av delegeringsbeslut, MBN/2023:4