Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i april

Måndagen den 3 april sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 3 april 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Kvalitetsuppföljning av Elevhälsans medicinska insats i Orust kommun år 2022
  • Remissvar - Tecknande av nytt samverkansavtal Teknikcollege Fyrbodal
  • Regler för tilläggsbelopp i Orust kommun
  • Budget 2024 - Ekonomiska förutsättningar för Sektor Lärande
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Bagarevägens förskola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)