Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i april

Måndagen den 3 april sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 3 april 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

Ytterligare information delges senare

Sammanträdet uppdaterades