Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i december

Måndagen den 11 december sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 december 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola
  • Beslut efter tillsyn av Orust Montessoriförskola
  • Information om läsårstider 2024/2025
  • Organisationen kring fritidshemmen
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid gymnasiet och vuxenutbildningen
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)