Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i februari

Måndagen den 6 februari sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 6 februari 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Budget 2022 - Årsbokslut och verksamhetsberättelse för Sektor Lärande
  • Budget 2024 - Ekonomiska förutsättningar för Sektor Lärande
  • Information om studieresultat hösten 2022
  • Resultatet från medarbetarenkäten HME 2022 avseende Sektor Lärande
  • Beslut om temadag våren 2023
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Anpassad grundskola (grundsärskola)
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2022)
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)