Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i juni

Måndagen den 12 juni sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 12 juni 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Vuxenutbildningen, sal 2, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Beslut om förlängning av samverkansavtal för gymnasieutbildning inom Naturbruk 2024
  • Budget 2024 (dialog)
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Varekils och Tvets förskolor
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)