Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i maj

Måndagen den 15 maj sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 15 maj 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

 • Information om PALS-projektet
 • Information om SFI-undervisningen
 • Information kring förändring av skolskjutsar
 • Budget 2023 - Delårsrapport för Sektor Lärande
 • Beslut om budgetmedel för resursskola hösten 2022
 • Svar avseende motion om skolgården, Ellös skola
 • Svar avseende motion om infriande av utlovad användning av skolbussarna
 • Utredning om nya upptagningsområden för kommunens grundskolor
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2022 för Sektor Lärande
 • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Stensbo Friskola
 • Sektorns information
 • Politikens information
 • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)