Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i mars

Måndagen den 13 mars sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 13 mars 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Utbildning i samband med ny mandatperiod - ekonomi
  • Prognosrapport per februari, Sektor Lärande
  • Budget 2024 - Ekonomiska förutsättningar för Sektor Lärande
  • Remissvar gällande ansökan från Stensbo Friskola Ideell Förening om godkännande som huvudman för fritidshem vid befintlig fristående grundskola i Orust kommun från och med läsåret 2024/2025
  • Revidering av regler för barnomsorg i förskola
  • Revidering av regler för barnomsorg i fritidshem
  • Återkoppling: Verksamhetsbesöket vid Ängås F-9 skola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)