Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i oktober

Måndagen den 9 oktober sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 9 oktober 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Information om ekonomisk månadsuppföljning för grundskolan och anpassad grundskola
  • Samverkansavtal för gymnasieutbildningar i Fyrbodal
  • Ny förskola i Varekil
  • Återkoppling: Tillsynsbesöket vid Orust Waldorfförskola
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)