Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i oktober

Måndagen den 9 oktober sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 9 oktober 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

Ytterligare information delges senare

Sammanträdet uppdaterades