Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i april

Tisdag den 11 april sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 11 april 2023
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Verksamhetsuppföljning - besök på Ågården
  • Utbildning och information i samband med ny mandatperiod
  • Remissvar Tryggare hem för barn
  • Utvärdering av coronapandemin - sektor omsorg
  • Budgetförutsättningar 2024-2026
  • Sektorchef informerar
  • Ordförande informerar