Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i februari

Tisdag den 7 februari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 7 februari 2023
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Utbildning och information i samband med ny mandatperiod
  • Verksamhetsberättelse 2022 för sektor omsorg
  • Verksamhetsuppföljning
  • Redovisning av statistikrapport ej verkställda beslut
  • Inriktningsdokument vårdsamverkan
  • Sektorchef informerar
  • Ordförande informerar