Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i januari

Tisdag den 10 januari sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 10 januari 2023
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Utbildning och information
  • Riktlinjer för bedömning av extra omkostnadsersättning
  • Sektorchef informerar
  • Ordförande informerar