Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i maj

Tisdag den 16 maj sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 16 maj 2023
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Riktlinjer för extra omkostnadsersättning
  • Samverkande sjukvård verksamhetsberättelse
  • Redovisning av ej verkställda beslut
  • Utbildning och information i samband med ny mandatperiod
  • Delårsrapport april sektor omsorg
  • Sektorchef infornmerar
  • Ordförande informerar