Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i mars

Tisdag den 14 mars sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 14 mars 2023
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Prognosrapport februari sektor omsorg
  • Information verksamhetsområde vård och omsorg
  • Information från digitaliseringssamordnare
  • Kvalitetsberättelse 2022
  • Patientsäkerhetsberättelse 2022
  • Remiss, upphäva allmänna råd SOSFS2022:8
  • Information ISU
  • Sektorchef informerar
  • Ordförande informerar