Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i oktober

Tisdag den 10 oktober sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 10 oktober 2023
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Ärende 1

Sammanträdet uppdaterades