Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder i september

Tisdag den 12 september sammanträder utskottet för omsorg. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 12 september 2023
Klockan 10:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Budget 2023 - delårsbokslut sektor omsorg
  • Verksamhetsuppföljning
  • Redovisning av ej verkställda beslut
  • Redovisning av enkät om Tjörnlådan
  • Sektorchef informerar
  • Ordförande informerar