Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder inte i augusti

Utskottet för omsorg sammanträder inte i augusti.

Tid och plats


Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Ärende 1

Sammanträdet uppdaterades