Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i augusti

Tisdag den 8 augusti sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 8 augusti 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchef informerar
 • Information inför planstart, ändring av detaljplan, Huseby 1:78
 • Gångtunnel under väg 160, söder om Lövåsvägen
 • Information om markanvisning för del av Huseby 1:102
 • Information om hotelltomten Tuvesvik och avloppsreningsverket i Tuvesvik
 • Information om detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Hällevik 1:173
 • Prövning av begäran om planbesked för fastigheten Ängön 1:139
 • Motion om att byta namn på vandringsleder på Orust
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Låssbo 1:4 och 1:22
 • Övertagande av Storemyrens VA-anläggning i Svanesund
 • Övertagande av Panoramas VA-anläggning i Ellös
 • Ordförande informerar