Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i januari

Onsdag den 11 januari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 11 januari 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

  • Sektorchefens information
  • Information om markanvisningsavtal för Lavön 2:90
  • Beslut om försäljning av mark, del av Säckebäck 1:75
  • Beslut om planbesked för fastigheten Brattås 1:62
  • Svar på förfrågningar från Föreningen Svanesund rörande del av Svanesund 2:2
  • Ordförande informerar, utskottet för samhällsutveckling