Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i juni

Onsdag den 7 juni sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 7 juni 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

  • Punkt 1

Sammanträdet uppdaterades