Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i juni

Onsdag den 7 juni sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Onsdag den 7 juni 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Information om planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Information om ansökan om planbesked, Ängön 1:139
 • Information om planbesked för Hällevik 1:173 och 1:61
 • Information inför beslut om samråd, detaljplan för Svanesund centrum södra
 • Status planbesked för Röra-Äng 2:3 och 2:2, Henåns hamn
 • Information inför samråd, ändring av detaljplan Nösund 1:180
 • Information om parkeringsstrategi och parkeringsnorm för Orust kommun
 • Information om åtgärdsvalsstudie, förbindelse mellan Orust och fastlandet
 • Information om taxekonstruktion för renhållning
 • Information om avtal om slamtömning, Sweden Pelagic
 • Information om ombyggnation, Ellös avloppsreningsverk
 • Antagande av sotningstaxa 2023
 • Ordförande informerar