Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i maj

Tisdag den 9 maj sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 9 maj 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Arbetsmiljö- och personalbokslut 2022 - sektor samhällsutveckling
 • Delårsrapport april - sektor samhällsutveckling
 • Behovanalys, miljöenheten
 • Information om åtgärdsvalsstudie, förbindelse mellan Orust och fastlandet
 • Information om övertagande av anläggningar inom VA-verksamhetsområden
 • Information om VA-taxan 2024
 • Information om renhållningstaxan 2024
 • Information inför antagande av detaljplan för Kungsviken 1:25
 • Information om detaljplan för Morlanda-Slätthult 1:29
 • Prövning av begäran om planbesked för Mollösund 5:343 m.fl.
 • Information inför beslut om godkännande av planprogram för Hälleviksstrand och Edshultshall
 • Status detaljplaner och markanvisningar
 • Information om småbåtshamn Svanesund
 • Beslut om uppsägning av samverkansavtal Pilgrimsleden Orust
 • Beslut om omställningsbidrag till Orust ridklubb
 • Godkännande av markanvisningsavtal, del av Huseby 1:102
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Brandalen 1:7 och 1:10
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Låssbo 1:4 och 1:22
 • Godkännande av delning av avfallsabonnemang för fastigheterna Långelanda-Bö 1:10 och 1:11
 • E-förslag för bastu vid Småholmarna
 • E-förslag nr 5274 - Hundrastgård i Svanesund
 • Ordförande informerar