Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i september

Torsdag den 14 september sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 14 september 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

  • Punkt 1

Sammanträdet uppdaterades