Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i april

Torsdag den 13 april sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 13 april 2023
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Godkännande av årsredovisning 2022 för Orust kommun
 • Revisionsberättelse för 2022 samt ansvarsfrihet
 • Redovisning av kommunen kvalitet i korthet (KKiK) 2022
 • Redovisning av obesvarade motioner
 • Beslut om införande av kommunalt huvudmannaskap för allmän plats
 • Revidering av regler för barnomsorg i förskola
 • Revidering av regler för barnomsorg i fritidshem
 • Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rödsvattnet
 • Motion om att underlätta installation av solpaneler på privata hus
 • Motion om att införa insynsplatser i styrelse/nämnder och utskott
 • Motion om åtgärder för mer kontinuitetsskogsbruk (hyggesfritt skogsbruk) i Orust kommun
 • Fyllnadsval av nämndeman vid Uddevalla tingsrätt, tiden 2020-2023
 • Fyllnadsval av ersättare i miljö- och byggnadsnämnden 2023-2026
 • Antagande av reglemente för Överförmyndarnämnden i Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund
 • Anmälan om inkomna skrivelser