Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i augusti

Torsdag den 17 augusti sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 17 augusti 2023
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Antagande av budget 2024 med plan för 2025 och 2026
 • Lokalförsörjningsprogram för Orust kommun 2024-2028 med utblick mot 2040
 • Avregistrering av stiftelsen Fonden för behövande
 • Antagande av sotningstaxa 2023
 • Antagande av reglemente för valnämnden
 • Beslut om Fyrbodals kommunalförbunds årsredovisning 2022 samt prövande av ansvarsfrihet
 • Val av 8 nämndemän, mandatperioden 2024-2027, Uddevalla tingsrätt
 • Fyllnadsval av ersättare i valnämnden 2023-2026
 • Fyllnadsval av ordinarie ledamot i kommunstyrelsen 2023-2026
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026
 • Fyllnadsval av ordinarie ledamot i sociala myndighetsnämnden 2023-2026
 • Avskrivning av medborgarförslag om att fritidsboende ska bidra med idéer till kommunens utveckling
 • Anmälan om inkomna skrivelser