Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i februari

Torsdag den 9 februari sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 9 februari 2023
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån

Öppet för allmänheten

Ja

Ärendelista

  • Revisionen informerar
  • Förslag till kommungemensam policy och riktlinjer för små avlopp och riktlinjer för STO-kommunerna
  • Godkännande av Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 2022-08-31
  • Beslut om upphävande av beslut om pris vid överlåtelse av tomtmark för småhusändamål på Käringön
  • Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
  • Motion gällande reglering av solceller i detaljplaner
  • Motion om solceller på kommunens fastigheter
  • Motion om schemaläggning
  • Fyllnadsval av ersättare i valnämnden 2023-2026
  • Anmälan om inkomna skrivelser