Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i mars

Torsdag den 9 mars sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 9 mars 2023
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

 • Revidering av verksamhetsområde för vatten, avlopp och dagvatten, Kungsviken
 • Motion om att utveckla gröna hamnar
 • Motion om framtagande av solcellsparker i Orust kommun
 • Motion om tillsättning av en eller flera näringslivsutvecklare
 • Redovisning av statistikrapport ej verkställda beslut
 • Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 2023-2026
 • Fyllnadsval av ledamot i sociala myndighetsnämnden 2023-2026
 • Fyllnadsval av huvudman för Orusts Sparbank 2023-2026
 • Interpellation om beredskap inför byte av belysning - Martin Reteike (MP)
 • Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Rödsvattnet
 • Antagande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Korskällan
 • Anmälan om inkomna skrivelser