Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i februari

Tisdag den 7 februari sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 7 februari 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Förordnande av befattningshavare
  • Personärenden
  • Genomgång placeringar barn och unga
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Anmäls för kännedom - delegationslistor