Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i januari

Tisdag den 10 januari sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 10 januari 2023
Klockan 09:00
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ärendelista

  • Förordnande av befattningshavare
  • Revidering Sociala myndighetsnämndens delegeringsordning
  • Personärenden 2023
  • Genomgång placeringar Barn och unga
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Anmäls för kännedom - delegationslistor