Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i juni

Tisdag den 13 juni sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 13 juni 2023
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Personärenden
  • Genomgång placeringar BoU
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Antagande riktlinjer socialpsykiatri
  • Antagande riktlinjer LSS
  • Revidering riktlinjer handläggning ekonomiskt bistånd
  • Anmäls för kännedom - delegeringslistor