Sammanträdet publicerades

Folkhälsorådet sammanträder i maj

Onsdagen den 3 maj sammanträder folkhälsorådet.

Tid och plats

Onsdag den 3 maj 2023
Klockan 13:30 - 16:30
Ungdomens hus

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

  • Inledning och val av justerare.
  • En rapport om ungdomens hus och fritidsverksamheten
  • Övriga frågor
  • Invigning av Ågården - ett nystartat boende