Sammanträdet publicerades

Valnämnden sammanträder i juni

Onsdagen den 7 juni sammanträder kommunstyrelsen.

Tid och plats

Onsdag den 7 juni 2023
Klockan 14:00
Sammanträdesrum Högholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

  • Information om valnämndens verksamhet
  • Information om sammanträdesteknik och kommunal lagstiftning
  • Antagande av reglemente för valnämnden
  • Återkoppling gällande central förvaringsplats av valmaterial
  • Övriga frågor

Sammanträdet uppdaterades