Sammanträdet publicerades

Valnämnden sammanträder i september

Tisdag den 26 september sammanträder valnämnden.

Tid och plats

Tisdag den 26 september 2023
Klockan 13:00
Sammanträdesrum Högholmen, kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten.

Ärendelista

  • Beslut om att anta delegeringsordning för valnämnden
  • Namnbyte på valdistrikt Långelanda centrum och Långelanda yttre
  • Äskande om budgettillskott till EU-val 2024
  • Tidplan inför EU-val 2024
  • Dialog om lokaler för förtidsröstning, EU-val 2024
  • Dialog om vallokaler, EU-val 2024
  • Information om digital träff med Länsstyrelsen
  • Övriga frågor

Sammanträdet uppdaterades