Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder inte i oktober

Kommunfullmäktiges sammanträde i oktober är inställt på grund av för få ärenden

Sammanträdet uppdaterades