Sammanträdet publicerades

Utskottet för lärande sammanträder i september

Måndagen den 11 september sammanträder utskottet för lärande. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Måndag den 11 september 2023
klockan 13:00
sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej 

Ärendelista

  • Budget 2023 - Delårsbokslut för Sektor Lärande
  • Information om skolskjutstrafiken
  • Redovisning av studieresultat i grundskolan läsåret 2022/2023
  • Primäravtal för gymnasieutbildningar
  • Vikariesituationen inom sektorns enheter
  • Sektorns information
  • Politikens information
  • Information: Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 kap § 10 Skollagen (2023)