Sammanträdet publicerades

Utskottet för omsorg sammanträder inte i januari 2024

Utskottet för omsorgs sammanträde i januari 2024 är inställt med anledning av för få ärenden.

Tid och plats


Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

Ytterligare information delges senare

Sammanträdet uppdaterades