Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i januari 2024

Onsdag den 10 januari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 10 januari 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

 • Finansrapport december 2023
 • Information om planeringsförutsättningar och instruktioner för arbete med budget 2025 och plan för 2026-2027
 • Fastställa löneökningsbehov gällande löneöversyn 2024
 • Dialog om förutsättningarna för att utveckla Henåns norra centrumområde
 • Nytt samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamhet
 • Nytt samverkansavtal för gemensam budget- och skuldrådgivning
 • Antagande av klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för Orust kommun
 • Godkännande av Tolkförmedling Västs delårsrapport för augusti 2023
 • Yttrande över remiss av åtgärdsvalsstudie Förbindelse Orust till fastlandet
 • Kommundirektörens information
 • Utskottens information
 • Information från andra möten och sammanträden
 • Ordförandens information