Sammanträdet publicerades

Sociala myndighetsnämnden sammanträder i januari 2024

Tisdag den 9 januari sammanträder sociala myndighetsnämnden. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 9 januari 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Nej

Ytterligare information har ännu inte delgivits.

Ärendelista

  • Personärenden
  • Genomgång placeringar barn och unga
  • Genomgång placeringar vuxen
  • Klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan för Orust kommun
  • Anmäls för kännedom - delegationslistor