Sammanträdet publicerades

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder i februari 2024

Onsdag den 7 februari sammanträder kommunstyrelsens arbetsutskott

Tid och plats

Onsdag den 7 februari 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån

Öppet för allmänheten

Sammanträdet är inte öppet för allmänheten

Ärendelista

  • Information om pågående VA-projekt
  • Läget och framtid runt markanvisningar och bostadsbyggande
  • Information om Kajutans användning
  • Dialog kring referenstagning vid anställningar

Sammanträdet uppdaterades