Sammanträdet publicerades

Kommunfullmäktige sammanträder i februari 2024

Torsdag den 8 februari sammanträder kommunfullmäktige. Mötet är öppet för allmänheten.

Tid och plats

Torsdag den 8 februari 2024
Klockan 18:00
Kulturhuset Kajutan, Henån.

Öppet för allmänheten

Ja.

Ärendelista

  • Nytt samverkansavtal för gemensam överförmyndarnämnd och organisation för överförmyndarverksamhet
  • Nytt samverkansavtal för gemensam budget- och skuldrådgivning
  • Godkännande av Tolkförmedling Västs delårsrapport för augusti 2023
  • Taxa för tillsyn och prövning enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
  • Motion om att byta namn på vandringslederna på Orust
  • Motion om offentliganställdas anmälningsplikt av papperslösa
  • Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Anna Gustafsson (M)
  • Interpellation om Ellös reningsverk - Martin Reteike (MP)
  • Anmälan om inkomna skrivelser