Sammanträdet publicerades

Utskottet för samhällsutveckling sammanträder i februari 2024

Tisdag den 6 februari sammanträder utskottet för samhällsutveckling. Mötet är inte öppet för allmänheten.

Tid och plats

Tisdag den 6 februari 2024
Klockan 08:15
Sammanträdesrum Årholmen, Kommunhuset, Henån.

Öppet för allmänheten

Nej.

Ärendelista

 • Sektorchefen informerar
 • Årsbokslut 2023
 • Investeringsbidrag 2024
 • Information om avfallsplaner för de kommunala hamnarna
 • Information om samråd, detaljplan för Svanesund 2:127
 • Information om direktanvisning, Svanesund norra
 • Information om detaljplan för Morlanda-Slätthult 1:129 (Slätthults industriområde).
 • Beslut om antagande av detaljplan för Nösund 1:180
 • Beslut om att godkänna markanvisning för del av Henån 1:133, 1:182 samt 1:306
 • Allmän information om avfallshanteringen 2024
 • Ordföranden informerar